Zmiany w KRS w 2020
 • Zmiany w KRS w 2020 (Luty 24, 2020)

  Z dniem 1 marca 2020 roku nastąpić ma digitalizacja całego procesu związanego z rejestracją i prowadzeniem wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Technologia idzie cały czas do przodu, dostęp do niemal każdej usługi możliwy jest za pośrednictwem internetu. Starają się także nadążyć za tym urzędy. Z początkiem marca czekają nas więc duże zmiany w KRS. Wszelkie wnioski wraz z załącznikami będą mogły być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Dotychczas część przedsiębiorców, z różnych względów, załatwiała sprawy tradycyjnie, poprzez papierowe formularze. Niedługo nie będzie to już możliwe. Obieg dokumentacji papierowej wymagał często, aby z każdym wnioskiem zapoznało się kilku urzędników i pojawiło się na nim kilka pieczątek. Dokument musiał więc krążyć po różnych pokojach w budynku sądu. Powodowało to, że obieg takiej dokumentacji trwał długo, generował także zbędne koszta.
   

  Ministerstwo zapowiada koniec papierowego obiegu dokumentacji

  Michał Woś, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, powiedział na konferencji prasowej:
  Chcemy z tym skończyć, doprowadzić do prawdziwej rewolucji i realnych ułatwień dla przedsiębiorców.
  Te zmiany w KRS to ostatni etap reformy, który zapoczątkowała ustawa z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Wtedy wprowadzono między innymi obowiązek składania sprawozdań finansowych wyłącznie w postaci elektronicznej.
  Krótszy czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku ma być przede wszystkim ułatwieniem dla przedsiębiorców. Dotychczasowe procedury trwały długo, w związku z czym pochłaniały także czas i blokowały przedsiębiorców, którzy często potrzebowali jak najszybszego rozpatrzenia swoich wniosków.

  Ułatwione też zostaną wszelkie czynności wymagające do tej pory poświadczenia notarialnego. Nie będzie już potrzebne składanie oryginału bądź kopii dokumentów do akt rejestrowych. Wystarczy wskazanie numeru repozytorium. Pojęcie repozytorium wprowadziły właśnie zmiany w KRS zapoczątkowane w 2018 roku. Powstało wtedy Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, gdzie są przechowywane wypisy i wyciągi aktów notarialnych w formie elektronicznej.
   

  Kontakt z sądem za pośrednictwem Internetu

  Nieodzowne stanie się także posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Wszelkie dokumenty bowiem mające być rozpatrzone przez sąd będą wymagały właśnie takiego poświadczenia. To jednak także znaczne ułatwienie. Nie będzie potrzebne osobiste stawiennictwo się w sądzie, gdyż cały kontakt na linii przedsiębiorca-urzędnik ma odbywać się za pośrednictwem internetu.

  Wydaje się więc, że zmiany w KRS idą w dobrym kierunku. Rząd zapowiada, że cały system ma być intuicyjny i nie pozostawiać wątpliwości podczas wypełniania wniosków. Oczywiście można się spodziewać problemów na początku, kiedy system dopiero będzie wdrażany na tak szeroką skalę. Jednak tzw. choroby wieku dziecięcego to naturalna rzecz przy uruchamianiu tak dużych projektów. Ostatecznie można więc liczyć na to, że będzie to krok naprzód w ograniczaniu machiny biurokratycznej.