Aktualizacje w KRS

Dbamy o przestrzeganie terminów wyznaczonych na zmianę danych oraz przeprowadzenie aktualizacji w KRS. W imieniu naszych klientów dopełniamy niezbędnych formalności, a dodatkowo oferujemy profesjonalne wsparcie podczas procedury likwidacji spółek kapitałowych i osobowych.

 • Zgłaszane zmiany w KRS

  • zmiana Członków Zarządu,
  • zmiana nazwy spółki,
  • zmiana adresu siedziby spółki,
  • zmiana siedziby spółki,
  • zmiana Udziałowca,
  • ustanowienie Prokurenta,
  • sprzedaż udziałów spółki,
  • złożenie sprawozdania finansowego,
  • zmiana umowy spółki,
  • zmiana przedmiotu działalności PKD.

  Rozwój firmy powoduje, że niezbędną czynnością jest dokonanie co pewien czas aktualizacji lub zmiany we wpisie do KRS. Wiemy dobrze, jak wypełnianie obowiązków biurokratycznych bywa frustrujące, a dodatkowo - zabiera cenny czas, który można poświęcić na zdobywanie nowych klientów. Wirtualne Biuro odciąża firmy i w ramach kompleksowego pakietu obsługi spółek pomaga dopełnić koniecznych formalności.

  Zgłoszenie zmiany lub zaktualizowanie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest wprawdzie coraz prostszą, ale wciąż uciążliwą procedurą. Zwłaszcza wtedy, gdy ktoś nie ma doświadczenia w wypełnianiu obowiązków administracyjnych. Nasz zespół prawniczy zna się na tym doskonale i od lat służy pomocą przy uzupełnianiu dokumentacji.

  Poza tym, nie wszystkie formalności można już załatwić elektronicznie. Wiele spraw wymaga osobistego stawienia się w sądzie rejonowym. Do tego dochodzi możliwość odrzucenia wniosku o zmianę, co tylko niepotrzebnie wydłuża proces. Lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom, niż nieopatrznie narazić się na poważne problemy z państwowymi instytucjami.

Szybki kontakt

Jesteś zainteresowany współpracą?

Szybki kontakt
Imię i nazwisko
Miasto
Telefon
Email
W czym możemy pomóc?