Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2020
 • Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 1 marca 2020 (Luty 18, 2020)

  Zmiany w procesie przekształcania spółek handlowych nastąpią 1 marca 2020. Są wdrażane przy okazji wprowadzania do kodeksu nowego rodzaju spółki, jaką jest prosta spółka akcyjna. Obecnie obowiązkowe jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta, którego wyznacza sąd rejestrowy. Może to trwać nawet kilka tygodni. Następnie biegły rewident ma 2 miesiące na przeprowadzenie badania.
   

  Od 1 marca 2020 bez biegłego rewidenta

  Zmiany, które zaczną obowiązywać 1 marca, zniosą obowiązek badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta w prawie wszystkich przypadkach. Będzie to wymagane jedynie podczas:

  przekształcenia w spółkę akcyjną,
  przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź akcyjną.

  Brak konieczności badania planu przekształcenia pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze przedsiębiorców. Badanie przez biegłego rewidenta może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych.
   

  Do przekształcenia wystarczy uchwała

  Kolejnym uproszczeniem podczas procesu przekształcenia będzie wprowadzenie zmiany w art. 563 Kodeksu spółek handlowych. Od teraz do skutecznego przekształcenia spółki wystarczy podjęcie stosownej uchwały, które zastąpi zawarcie umowy spółki przekształconej bądź zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej i powołanie organów takiej spółki.

  Jedną z konsekwencji będzie mniejsza ilość dokumentacji wymaganej do sporządzenia u notariusza, a co za tym idzie, spadną koszty takiego przekształcenia.
  Jednak głównym celem tej zmiany jest niedopuszczenie do sytuacji, w której mimo zawarcia uchwały o przekształceniu wspólnicy spółki odmawiają zawarcia umowy spółki przekształconej poprzez złożenie oświadczenia o uczestnictwie w niej. Nowe przepisy umożliwią poznanie kwoty, jaką wspólnicy otrzymają w przypadku niewyrażenia zgody na przekształcenie już w momencie przystąpienia do podejmowania uchwały o przekształceniu.
   

  Korporacyjne prawe wyjścia

  Kolejną zmianą, która wejdzie w życie, jest korporacyjne prawo wyjścia. Będzie obowiązywać podczas przekształcania spółki kapitałowej w osobową. Użyć go będzie mógł wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, na której mocy spółka została przekształcona, i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu. Prawo to umożliwi takiemu wspólnikowi żądanie odkupu jego akcji bądź udziałów w spółce po cenie odpowiadającej ich wartości godziwej. Jeśli wystosuje takie żądanie, spółka będzie musiała w ciągu trzech tygodni dokonać odkupu akcji lub udziałów na rachunek własny lub wspólników, którzy pozostali w spółce. Jeśli nie wszystkie udziały zostaną odkupione, przekształcenie nie dojdzie do skutku.
   

  Prosta spółka akcyjna dopiero w 2021 roku

  Wszystkie te zmiany mają na celu uprościć procedury i obniżyć koszty związane z przekształceniem spółki. Jednak już teraz wiadomo, że nie wszystko uda się wprowadzić z dniem 1 marca. Wprowadzenie prostej spółki akcyjnej przesunięto o rok.