Rejestracja spółki w KRS – kiedy i jak trzeba to zrobić?
 • Rejestracja spółki w KRS – kiedy i jak trzeba to zrobić? (Listopad 15, 2019)

  Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości potrzeb klientów, ale także umiejętności spełniania obowiązków administracyjnych. Jednym z nich jest rejestracja spółki w KRS. Jak to zrobić?

  Krajowy Rejestr Sądowy jest podstawowym rejestrem w działalności gospodarczej i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości. Każda osoba lub przedstawiciel instytucji może zweryfikować istnienie danego podmiotu pod konkretną nazwą firmy np. przed podpisaniem umowy lub nawiązaniem relacji o charakterze biznesowym lub innym.

  Obowiązkowi podlegają jedynie spółki prawa handlowego. Spółki cywilne jako spółki prawa cywilnego są wyłączone z konieczności uzyskania wpisu. Zobowiązane do rejestru spółki w KRS są: spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) oraz spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna). Jak w obliczu pojawiających się od czasu do czasu zmian w KRS wygląda aktualna sytuacja dotycząca rejestracji spółki?
   

  Charakterystyka rejestru spółki w KRS

  Wpis do rejestru np. spółki jawnej można uzyskać drogą tradycyjną lub elektronicznie. Do wniosku należy dołączyć szereg formularzy informujących m.in. o wspólnikach spółki wraz z wykazem ich adresów, wspólnikach-reprezentantach, przedmiocie działalności, umowę spółki. Fakultatywnie można powiadomić o oddziałach lub terenowych jednostkach organizacyjnych oraz prokurentach, o ile zostały utworzone i ustanowieni.

  Opłata sądowa wynosi 500 złotych w przypadku wyboru tradycyjnej formy złożenia wniosku, czyli w odpowiednim sądzie rejonowym. Jeśli odbędzie się to drogą elektroniczną, opłata jest niższa o połowę. Nie zmienia się natomiast wysokość opłaty (100 zł) za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku innej formy, czyli np. spółki partnerskiej – w załącznikach tym razem musi znaleźć się informacja o ustanowieniu prokurentów, a zamiast o wspólnikach, należy powiadomić o partnerach i określić sposób powstania podmiotu. W pozostałych przypadkach różnice są równie niewielkie, choć bywają znaczące.
   

  Dodatkowe informacje i tryb odwołania

  Spółkę można zarejestrować nawet w ciągu jednego dnia, gdy wybierze się metodę on-line. W przypadku sądów rejonowych proces może trwać nawet trzy tygodnie. Warto przypomnieć, że formularze wypełnia się czytelnie w języku polskim. Gdy pojawią się ze strony KRS wątpliwości, istnieje możliwość złożenia ponownego wniosku w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zwrocie z powodu nieuiszczenia opłaty. Jeśli sąd odrzuci wniosek i nie zgodzi się wpisać firmy do rejestru, wówczas można wnieść apelację w ciągu 14 dni do sądu okręgowego.

  Błędy we wniosku skutkują jego zwrotem. Zdarza się również tak, że podczas rejestracji spółki w KRS powodem odrzucenia wniosku są błędy formalne w załącznikach. Po naniesieniu poprawek trzeba go ponownie zgłosić do KRS. Ponadto warto pamiętać o równoległych zobowiązaniach wobec innych instytucji: w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy zgłosić się do ZUS, a w ciągu 21 dni od rejestracji w KRS do Głównego Urzędu Skarbowego i do Urzędu Skarbowego właściwego dla adresu siedziby.