Prosta Spółka Akcyjna – co warto o niej wiedzieć?
 • Prosta Spółka Akcyjna – co warto o niej wiedzieć? (Styczeń 21, 2020)

  Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych zakłada powstanie nowej formy organizacyjno-prawnej, tzw. Prostej Spółki Akcyjnej, którą przygotowano z myślą o startupach. Powstanie Prostej Spółki Akcyjnej to projekt mający zachęcić innowacyjnych przedsiębiorców do zakładania działalności i prowadzenia jej w Polsce. Jakie cechy PSA powodują, że jest ona szczególnie atrakcyjną opcją dla tego rodzaju firm? Czy zmiany w KRS realnie ułatwią ich funkcjonowanie?
   

  Uzasadnienie powstania prostej spółki akcyjnej

  Prosta Spółka Akcyjna łączy w sobie zalety spółek kapitałowych oraz osobowych. Uproszczeniu uległo wiele mechanizmów i złożonych procedur, spośród których warto wyróżnić między innymi obniżenie progu wejścia w ramach kapitału zakładowego (1 złoty). Może zastąpić go kapitał akcyjny bez wartości nominalnej. Wkład założycieli to w tym przypadku nie tylko składniki majątkowe czy pieniądze, ale także know-how lub praca na rzecz przedsiębiorstwa, co pomaga w elastycznym kształtowaniu struktury majątku. Fakt, że firma funkcjonuje niejako bez kapitału, nie powinien być niepokojący dla ewentualnych wierzycieli. Na kapitał zapasowy, chroniący ich interesy, przedsiębiorstwo musi przeznaczać 8% zysku za dany rok obrotowy (aż do momentu, gdy jego wysokość będzie wynosić 5% sumy wszystkich zobowiązań).
   

  Czym różni się prosta spółka akcyjna od spółki akcyjnej w tradycyjnej postaci?

  W odniesieniu do tradycyjnej alternatywny, prostą spółkę akcyjną dużo łatwiej założyć. Może być utworzona przez jedną osobę lub grupę w ramach obowiązujących przepisów prawa, a jedynym wyjątkiem jest jednoosobowa spółka z o. o. Bezproblemowa, internetowa rejestracja to kolejne ważne uproszczenie. Będzie ona możliwa, gdyż zapowiadane na marzec 2020 roku zmiany w KRS dążą do całkowitego odejścia od papierowych wniosków, minimalizując ilość zbędnej biurokracji i stanowiąc realną korzyść dla przedsiębiorców na wielu płaszczyznach. Wiele jednak wskazuje na to, że wejście w życie przepisów o PSA zostanie przesunięte o rok, o czym poinformowało niedawno Ministerstwo Rozwoju.

  Istotna różnica wynika także z modelu zarządzania przedsiębiorstwem. Władze mają do wyboru opcję dualistyczną (zarząd i rada nadzorcza) lub monistyczną (rada dyrektorów). Druga możliwość pozwala na skoncentrowanie funkcji dwóch organów w jeden, dzięki czemu można uniknąć tworzenia złożonych struktur lub zdecydować się na nie dopiero wraz z rozwojem firmy.

  PSA musi rozpocząć współpracę z podmiotem, który zajmie się ewidencją akcji. Do dyspozycji organów decyzyjnych jest kilka opcji, ale pewną nowość i ukłon w stronę nowoczesnych rozwiązań stanowi podmiot funkcjonujący w oparciu o technologię Blockchain.

  Według jednej z definicji do najważniejszych cech startupów zalicza się stosunkowo krótki okres działalności. Również z tego powodu PSA jest atrakcyjna. Znacząco uproszczono bowiem proces likwidacji spółki, który ma być szybszy, łatwiejszy i mniej kosztowny. Zmiany obejmują między innymi:
  – brak rocznego okresu karencji, który wpływa na możliwość przeniesienia majątku na jednego akcjonariusza,
  – redukcję liczby ogłoszeń o likwidacji (z dwóch na jedno),
  – skrócenie okresu, kiedy wierzyciele mogą ubiegać się o należności (z sześciu do trzech miesięcy).