Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2020 r.
 • Najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców w 2020 r. (Styczeń 16, 2020)

  Śledzenie informacji o nowych przepisach to obowiązek każdego przedsiębiorcy. W 2020 r. właściciele firm powinni przygotować się na kilka istotnych zmian w zakresie składek ZUS oraz walki z zatorami płatniczymi, a także liczne udogodnienia.
  Początek 2020 r. to okres, w którym właściciele firm zyskają kilka przywilejów oraz ulg, a także pewne narzędzia do walki z dłużnikami. Nowe przepisy przyniosą największe korzyści przedsiębiorcom, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Część z nich jest bowiem uzależniona od wysokości dochodów i przychodów czy też okresu od momentu podjęcia działalności. Co jeszcze warto wiedzieć o zmianach dla przedsiębiorców w 2020 roku?
   

  Ustawa zapobiegająca powstawaniu zatorów płatniczych

  Sejm zdecydował się na walkę z zatorami płatniczymi, które mają destrukcyjny wpływ nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ale także całą gospodarkę. Wraz z 1 stycznia 2020 r. w życie weszła ustawa wprowadzająca kilka ważnych zmian w dotychczasowych przepisach.

  Usztywnieniu i skróceniu uległy terminy zapłaty należności. W przypadku podmiotów publicznych wynosi on maksymalnie 30 dni, a gdy dłużnikiem wobec przedsiębiorstwa z sektora MŚP jest duża firma – 60 dni. Takie rozwiązanie ma na celu wyrównanie szans oraz zapobieganie wykorzystywaniu swojej pozycji przez większe podmioty. Spośród zmian, które mają zniechęcić do tworzenia zatorów płatniczych, należy wymienić:
  zwiększenie wysokości ustawowych odsetek wobec dłużników do 11,5%,
  nowe progi rekompensat za niezapłacone świadczenia,
  możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość nieopłaconych przez dłużnika faktur w ramach rocznego rozliczenia,
  możliwość odstąpienia od umowy, jeśli termin zapłaty wynosi więcej niż 120 dni,
  zwiększenie wachlarza kar nakładanych przez prezesa UOKiK.
   

  Rozszerzenie Małego ZUS-u

  Mały ZUS obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Według szacunków skorzystała z niego niespełna 190 tysięcy przedsiębiorców. Rząd postanowił jednak poszerzyć grupę beneficjentów, a także dodatkowo zmniejszyć wysokość składki, wprowadzając w lutym 2020 r. Mały ZUS Plus. Warunkiem korzystania z preferencyjnych stawek (ustalanych proporcjonalnie do dochodów; niższych średnio o 500 złotych) jest wysokość przychodów w poprzednim roku. Górna granica to 120 tysięcy złotych.
   

  Pakiet Przyjazne Prawo – szereg korzyści dla przedsiębiorców

  Analizując istotne zmiany dla przedsiębiorców od 2020 r., nie sposób pominąć Pakietu Przyjazne Prawo. Nowe regulacje obejmują szerokie spektrum branż. Jako kluczowe rozwiązanie PPP wskazuje się prawo do błędu. Przez pierwszy rok prowadzenia działalności przedsiębiorcy nie zostaną ukarani mandatem ani karą pieniężną za nieintencjonalne pomyłki. Choć istnieją pewne odstępstwa, z pewnością jest to duże ułatwienie dla początkujących. Podobnie jak ochrona konsumencka dla firm z CEIDG, która była zarezerwowana dotychczas dla osób prywatnych.

  Pakiet Przyjazne Prawo to także:
  ograniczenie wielu obowiązków administracyjnych,
  ułatwienia dla rzemieślników i pracowników z branży gastronomicznej,
  wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie,
  zmiany w zakresie sukcesji firm.