Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych od kwietnia 2020
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych od kwietnia 2020 (Marzec 11, 2020)

  W nowym roku weszło w życie kilka nowelizacji, na które szczególną uwagę muszą zwrócić właściciele spółek. Czym jest utworzony niedawno Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i kiedy mija termin zgłoszeń do powstałej bazy?

  Najwięcej oczekiwań w 2020 roku wiązano z wprowadzeniem zmiany w KRS. Powstanie w pełni elektronicznego rejestru jednak odroczono, a ten sam los spotkał także próbę utworzenia Prostej Spółki Akcyjnej. To sprawiło, że najpoważniejszą w skutkach modyfikacją prawną okazał się zapis zobowiązujący spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne do prowadzenia strony internetowej. Wiele przedsiębiorców obawia się także, że nie zdąży ze zgłoszeniem do nowego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Warto wyjaśnić, czego strzeże “CeRBeR” oraz jakie obowiązki ma wobec niego spółka.
   

  Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

  Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nastąpiło przy okazji powstania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W zamierzeniu, powszechny dostęp do bazy ma zwiększyć przejrzystość finansów spółek i wpłynąć na wzrost zaufania publicznego do podmiotów obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wysoce wyspecjalizowanych rynków finansowych. Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad spółką – pośrednią lub bezpośrednią.

  Obowiązkiem ustawy objęte są:
  spółki jawne;
  spółki komandytowe;
  spółki komandytowo-akcyjne;
  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  spółki akcyjne, z wyłączeniem spółek publicznych.

  Od marca 2021 roku, jeśli firma uzyska wpis do KRS jako Prosta Spółka Akcyjna, to zgodnie z planem także ma zostać objęta ustawowym zapisem
   

  Kiedy należy zgłosić spółkę do rejestru beneficjentów rzeczywistych?

  Odpowiedzialne za realizację postanowień aktu prawnego Ministerstwo Finansów wydało komunikat, w którym poinformowało, że datę rzeczywistego uruchomienia bazy wyznaczono na 13 października 2019 roku. Spółki, które uzyskały wpis do KRS przed inauguracją rejestru, zostały zobowiązane do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 roku. Czasu zostało coraz mniej, ale pół roku na dostosowanie się do zmian to i tak długi okres. Podmioty gospodarcze zarejestrowane po oficjalnym rozpoczęciu działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych mają 7 dni na wysłanie zgłoszenia od chwili otrzymania wpisu.

  Odroczenie zmian w KRS nie ma większego wpływu na proces rejestracji. Baza jest od samego początku dostępna tylko w Internecie, a zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Dane w systemie wprowadza reprezentant spółki lub osoba do tego uprawniona. Potwierdzenie informacji następuje poprzez profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Gdy w przyszłym roku zapowiadana informatyzacja Krajowego Rejestru Sądowego wreszcie nastąpi, wszystkie procedury przedsiębiorca będzie w stanie wykonać bez konieczności odwiedzania kilku urzędów.