Polrisk
  • Polrisk (May 17, 2016)

    Jako Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK przez ponad dwa lata korzystaliśmy z usługi wirtualnego biura na ul. Solec 81 B/lok A-51, firmy Telesystem.
    Firma świetnie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Informacje o przychodzącej korespondencji (pocztowej oraz kurierskiej) były nam przekazywane na bieżąco, czasem parę razy w ciągu dnia, wszystkie opatrzone dokładnym opisem, co ułatwiało pracę administracji Stowarzyszenia.
    Pracownicy firmy Telesystem wykazali się dużą odpowiedzialnością i skrupulatnością w wykonywaniu swojej pracy oraz otwartością i bardzo wysoką kulturą osobistą w kontaktach ze Stowarzyszeniem.