Spółka czy jednak samozatrudnienie? Wady i zalety obu rozwiązań
 • Spółka czy jednak samozatrudnienie? Wady i zalety obu rozwiązań (Listopad 13, 2019)

  Podjęcie decyzji o inauguracji biznesu wymaga dobrego rozeznania na rynku. Także w zakresie form prowadzenia działalności. Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się samozatrudnienie, które stopniowo wypiera tradycyjne spółki. Co warto wiedzieć o tych sposobach zarządzania firmy?

  Rasowy przedsiębiorca na samym początku myśli przede wszystkim o sposobie pozyskania kapitału na start, aby móc rozwijać ideę, która stoi za pomysłem uruchomienia działalności. Dopiero w drugiej kolejności szuka optymalnego rozwiązania prawnego, jakie umożliwi realizację pierwotnego celu. Dla osoby dopiero wkraczającej do świata biznesu, przedstawione propozycje rozwiązań wydają się być podobne. Czy zmiany w KRS uwzględniają konieczność rejestracji w obu przypadkach? Oto ogólna charakterystyka każdego z rozwiązań.
   

  Samozatrudnienie – wygoda dla małych podmiotów

  Mówi się, że to najprostsze rozwiązanie. Przez wzgląd na charakter tej formy, jednoosobowa działalność gospodarcza bywa nazywana także samozatrudnieniem. Wystarczy być osobą fizyczną, a założenie drobnej działalności jest możliwe. Jedynym obowiązkiem w obszarze rejestracji jest uzyskanie wpisu do CEIDG. Znacznym atutem jest brak konieczności wykazania minimalnego kapitału niezbędnego do założenia firmy. Niemniej jednak wiążą się z tym także pewne niedogodności.

  Gdy interes idzie świetnie, nie należy się martwić. Produkty lub usługi znajdują popyt wśród klientów, więc przychody rosną, a straty nie pojawiają się. Jednak w momencie wystąpienia gorszej koniunktury, osoba samozatrudniona odpowiada całym swym majątkiem za ewentualne zadłużenie. Prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku sprawił, że także i dla tej formy zwiększyły się obciążenia z tytułu składek ZUS. Warto zatem dobrze rozplanować stosunek przewidywanych przychodów w kolejnych miesiącach do stałych kosztów działalności.
   

  Spółka – wiele rozwiązań dopasowanych do rodzaju działalności

  Ten obszar gospodarczy jest nieco bardziej skomplikowany. Obowiązek rejestracji spółki w KRS nie obejmuje wyłącznie spółek cywilnych. Także i w ich przypadku wszyscy wspólnicy odpowiadają bezpośrednio i solidarnie z całego swoje majątku za powstałe długi. Najwygodniejszą formą prowadzenia działalności w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw jest założenie spółki jawnej, partnerskiej lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda z nich powoływana jest w nieco innym celu i z uwagi na różne okoliczności.

  We wszystkich podanych rozwiązaniach należy postarać się o rejestrację spółki w KRS. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej (mniejszej przy wpisie online) oraz stałej opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To jedna z większych wad spółek, ujawniająca się już na samym początku. Aby realizować tę formę działalności gospodarczej oczywiście niezbędne jest posiadanie wspólników. Przy spółce partnerskiej muszą to być przedstawiciele wolnych zawodów – lekarze, architekci czy adwokaci.