7 najważniejszych zmian w prawie spółek w 2020 r.
 • 7 najważniejszych zmian w prawie spółek w 2020 r. (Marzec 20, 2020)

  Dla przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości priorytetem w nowej kadencji jest przeprowadzenie stopniowej cyfryzacji w różnych obszarach działalności spółek, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w KRS. Dzisiaj już wiadomo, że nie wszystkie ambitne założenia uda się szybko zrealizować i daty obowiązywania nowelizacji przesunięto na przyszły rok. Liczba modyfikacji pozostaje jednak imponująca. Oto 7 najważniejszych zmian w prawie spółek w 2020 roku, o których muszą wiedzieć przedsiębiorcy:
   

  Obowiązkowa strona internetowa

  Nowelizacja dotyczy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Od 1 stycznia 2020 roku ich obowiązkiem jest posiadanie strony internetowej, na której musi być publikowana każda zmiana w KRS lub w statucie spółki.
   

  Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  W związku z przyjęciem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na spółki nałożono nowy rygor. Spółki, które uzyskały wpis do KRS przed inauguracją rejestru do 13 kwietnia 2020 roku muszą zgłosić beneficjentów rzeczywistych, czyli osoby fizyczne sprawujące w nich kontrolę. Nowsze podmioty gospodarcze mają na to 7 dni od dnia otrzymania wpisu.
   

  Pierwszy etap dematerializacja akcji

  Do końca czerwca spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą wybrać podmiot, który będzie prowadził elektroniczny rejestr akcjonariuszy i stworzy bazę dla zdematerializowanych akcji. Tradycyjna forma papieru wartościowego straci moc 1 stycznia 2021 roku. W przyszłym roku prowadzenie rejestru będzie obowiązkowe, więc do zmian należy się odpowiednio przygotować już teraz.
   

  Polityka wynagrodzeń w spółkach giełdowych

  Również do ostatniego dnia czerwca 2020 roku walne zgromadzenie każdej spółki giełdowej jest zobowiązane do przyjęcia polityki wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej. Dokument ma być ogólnodostępny.
   

  Zmiany w gospodarce odpadowej

  Spółki zajmujące się odpadami muszą nie tylko pilnować zmian w KRS. Od 1.01.2020 r. objął ich obowiązek rejestracji w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych. To kolejny rejestr, którego zadaniem jest utrudnianie życia nieuczciwym spółkom.
   

  Konsekwencje Białej Listy Podatników VAT

  Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie zobowiązuje od 1 stycznia przedsiębiorców do realizowania płatności powyżej 15 tys. złotych na rachunek bankowy wskazany przez kontrahenta na liście. W ten sposób można zweryfikować partnerów biznesowych pod kątem rozliczeń podatkowych i poznać prawne powody wystąpienia w przeszłości ewentualnych nieprawidłowości.
   

  Ograniczenie zatorów płatniczych

  Brak należności na czas uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie wielu spółek. Przedsiębiorcy mogą liczyć od stycznia 2020 roku na krótsze terminy zapłaty, co ma zmobilizować prywatne i publiczne podmioty do uczciwego postępowania.

  Do przyszłego roku trzeba będzie poczekać na najpoważniejsze zmiany w KRS, czyli utworzenie w pełni elektronicznego rejestru. Największą modyfikacją w prawie spółek zaplanowaną na 2020 rok miało być utworzenie nowej formy organizacyjnej – Prostej Spółki Akcyjnej. Na obie zmiany trzeba będzie poczekać co najmniej 12 miesięcy.